LLK Akcentai Verbos Sekmadienis
Balandþio 1-oji — Verbø sekmadienis. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.
Vilnius, kovo 30 d. (ELTA). Balandþio 1-oji — Verbø sekmadienis. rb